top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTTIA

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน BIG&BIH April 2019 (STLYE April 2019)

อัปเดตเมื่อ 28 พ.ย. 2561


เรียนสมาชิกสมาคมฯ  สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เดือนเมษายน 2562 (BIG & BIH, April 2019) ภายใต้ชื่องาน STLYE 2019 – ASIA’S MOST STLYLISH FAIR   จัดระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2562โดยแบ่งเป็นเจรจาการค้า วันที่ 17-19  และ ขายปลีกวันที่ 20-21 เมษายน 2562 (ขายปลีกตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์)  ณ. ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าเข้าร่วมงานพิเศษ สมัครและชำระเงินภายในวันที 28 ธันวาคม 2561ค่าพื้นที่เปล่า 1 คูหา (9 ตร.ม.) ราคาคูหาละ 16,000.- บาท คูหาที่ 6 เป็นต้นไป ราคาคูหาละ 12,800.- บาท อัตราค่าเข้าร่วมงานปกติ สมัครและชำระเงินหลังวันที 28 ธันวาคม 2561 (ปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2562) ค่าพื้นที่เปล่า 1 คูหา (9 ตร.ม.) ราคาคูหาละ 20,000.- บาท คูหาที่ 6 เป็นต้นไป ราคาคูหาละ 16,000.- บาท สำหรับราคาคูหาต่างประเทศ USD1,600.-/ 1 คูหามาตรฐาน) (การก่อสร้างคูหาหรือสั่งเพิ่มอุปกรณ์ใดๆ โปรดติดต่อสมาคมฯเท่านั้น “Toy Pavilion”) (ทั้งนี้ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% - และเป็นไปตามเงื่อนไข ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ- DITP)ได้แนบเอกสารการสมัคร และ รายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ คุณ อุไรวรรณ บุนนาค/ คุณพลอย โทรสาร 02-236-4864 ติดต่อ โทร. 02-233-3873-4อีเมล์ : uoobunnag@hotmail.com/ploy_toys@yahoo.co.th ภายในวันที่ 20 ธันวาคม และ ชำระเงินภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อรับราคาพิเศษ หมายเหตุ กรุณาส่งใบสมัครการเข้าร่วมงานพร้อมรูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล๊อกโดยตรง  ไปที่คุณอุไรวรรณ บุนนาค เลขที่ 944/19-21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  เท่านั้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

เพื่อสมาคมฯ จะได้ประสานงานการสมัครกับทาง DITP ได้ตามเงื่อนไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา ขอขอบคุณอุไรวรรณ บุนนาคนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยโทร. 02-233-3873-4 081-620-5554แฟกซ์ 02-236-4864email : uoobunnag@hotmail.comติดต่อ : อุไรวรรณ บุนนาค /พลอย/สุทิศา


ดู 127 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


News: Blog2
bottom of page