top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนTTIA

เชิญเข้าร่วมสัมมนา "การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น มอก.685/2562เชิญเข้าร่วมสัมมนา "การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น มอก.685/2562


ตามที่ได้มีประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น มาตรฐานเลขที่ มอก.685/2562 ฉบับใหม่ และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2565 นี้

สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่จะต้องปฎิบัติตามให้ถูกต้องในการใช้มาตรฐานดังกล่าว ในการการเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานฯ รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจโรงงาน

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกและผู้ประกอบการของเล่น สมาคมฯจึงจัดสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว และได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ของเล่น จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มาให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกและผู้ประกอบการของเล่น


ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

กรุณาแจ้งเข้าร่วมสัมมนาในใบตอบรับที่แนบมานี้ และส่งกลับไปที่ *สุทิศา*

Email: info@ttcpa.co.th กรุณาตอบกลับ ภายในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ขอขอบคุณ

สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย (TTCPA)

โทร. 02-233-3873-4 / 081-620-5554 แฟกซ์ 02-236-4864 Email : uoobunnag@hotmail.com Email TTCPA : info@ttcpa.co.thใบตอบรับ สัมมนา ___.685.2562
.docx
ดาวน์โหลด DOCX • 42KB

ดู 151 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


News: Blog2
bottom of page